Vertrouwenspersoon

PMC Cycling streeft naar gelijkheid binnen de club.

Alle vormen van discriminatie of ongewenst gedrag kunnen wij als club niet goedkeuren.

Hiervoor heeft de club Tatjana Goossens als vertrouwenspersoon aangesteld.

Je kan haar contacteren via mail op vandezandegoossens@gmail.com